Kompetencer

Udvikling

Indenfor softwareudvikling kan vi levere spidskompetencer indenfor følgende teknologier

 • C#/SQL Server/Entity Framework
 • php/MySQL
 • Drupal
 • HTML5/CSS3
 • JQuery/Knockout
 • Javascript/TypeScript

Kravstyring

At holde styr på kravene er det vigtigste indenfor softwareudvikling - uanset om man gør det i et regneark eller i et kravstyringssystem. Vi har erfaring med en lang række værktøjer, der hver har deres fordele og ulemper, men har primært benytte nedenstående.

 • Jira
 • Redmine
 • Trac

QA/Test

Man kan ikke overvurdere vigtigheden af gode processer til test. Et godt planlagt testforløb sikrer at produktet:

 • Lever op til de krav der er stillet til design og udvikling
 • Reagerer korrekt på alle typer input
 • Udfører sine funktioner i en acceptabel hastighed
 • Er tilstrækkeligt stabil
 • Kan installeres og eksekveres i det miljø det er tiltænkt
 • Helt overordnet opnår de resultater der er forventet af interessenterne

Dokumentation

Vi tilstræber til enhver tid at levere den nødvendige dokumentation for udviklet software. Afhængigt at projekttypen kan dette inkludere et antal af nedenstående typer dokumentation.

 • Kravspecifikation - En komplet oversigt over systemets attributter, funktionaliteter og kvaliteter. Det vigtigste dokument, der er fundamentet for hele projektet.
 • Arkitektur/design - Softwareoversigt. Inkluderer miljø- og kontruktionsprincipper der skal bruges til design af softwarekomponenter.
 • Teknisk dokumentation - Dokumentation af koden, algoritmer, grænseflader, API'er m.v.
 • Manualer til slutbrugere, systemadministratorer og supportpersonale.