Softwarearkitektur

Nødvendigheden af arkitektur

Afhængig af et projekts størrelse kan der være større eller mindre brug for dybdegående kravafdækning og defineret arkitektur. For en mindre webshop kan kravene måske beskrives med få sætninger, og arkitekturen kan i det store hele springes over til fordel for at benytte en standardløsning.

For et større projekt med integration til lønsystemer og CRM, vil der typisk være god fornuft i at kigge på den brugervendte såvel som den tekniske arkitektur inden man går i gang, men med den type projekter vi typisk er involveret i, vil vi være forsigtige med ikke at specificere tingene i alt for højt detaljeringsniveau, da vi typisk arbejder i en agil setting, der gør at tingene ændrer sig løbende.

User Stories og Wireframes

For større udviklingsopgaver foretrækker vi at benytte os af user stories, til de funktionelle krav, typisk bakket op af wireframes. Det er vores udgangspunkt for samtaler med de fleste kunder, der skal have udviklet et større løsning. Dertil kommer de ikke-funktionelle krav såsom pålidelighed, tilgængelighed, portabilitet, skalerbarhed, brugervenlighed, vedligeholdelse mv., som vi forsøger at afdække så tidligt i processen som muligt.

Tekniske specifikationer

Den tekniske arkitektur er vigtig for os, og i en vis grad for de teknikere der måtte sidde i den anden ende af et integrationsprojekt. Vi laver kun de diagrammer og specifikationer der er nødvendige for at løse en given opgave uden der kommer for mange overraskelser undervejs; det er en balancegang ikke at specificere for meget eller for lidt, men vi har mange års erfaring i at ramme niveauet der giver kunden mest funktionalitet for pengene.